Desperately Seeking

Photography NUNO VIEIRA
Stylist ALEXANDRE MARRAFEIRO
Model MADALENA LIENCHENKO
Special thanks to DANIEL FARIA